வெள்ளி, 16 டிசம்பர், 2011

அதிக வருமானத்துடன் நிம்மதியான வாழ்க்கை!!!

நமது மண் பணமுள்ளது என்ற காரணத்தால் தனக்கும் பிறர்க்கும்  பயனில்லாதவர்களிடம் சேர்ந்து வருகிறது. இருப்பவர் உழைப்பவரிடம் பகிர்ந்து கொண்டால் எல்லாம் பசுமையே.

நன்றி பசுமை விகடன்
.