வெள்ளி, 13 ஆகஸ்ட், 2010

தண்ணீர் குடிக்கலாம் வாங்க...

                தண்ணீர் குடிக்கலாம் வாங்க...

·          பசியறிந்து உண்ணுதல், தாகமறிந்து தண்ணீர் குடித்தல் வேண்டும். தேவையையும், அளவையும் முடிவு செய்வது உடலும், மனமும் தான். அவை மென்மையாக தம் தேவையை உணர்த்துகின்றன.
         
·  தேவையறிந்து சுவைத்து குடிக்காத நீர் சீரணமாவதில்லை. உமிழ்நீர் கலக்காமல் அண்ணாக்க மடமட என தண்ணீரை வயிற்றில் கொட்டினால் வயிற்றுக்கும் கேடே.·          உயிர்தண்மை உள்ள தூய கிணற்று நீரே தாகம் தணிக்கும், நலம் தரும். மண்கலத்தில் சேர்த்து வைத்தல் அதன் நன்மை பெருகும்.·          இத்தகைய நீரை அமர்ந்து, வாய் வைத்து உறிஞ்சிச் சுவைத்து குடித்தலே நலம் தரும்.·           அதிகாலையில் தேவையின்றி, அளவுக்கு அதிகமாக குடிப்பது பெருங்குடல், சிறு நீரகங்களுக்கு பெரும் பாதிப்பைத் தரும். தங்கள் உடல் கெட்ட பின்னும் சில இயற்கை மருத்துவர்கள் மேற்கண்ட நீர் அதிகம் குடிக்கும் பழக்கத்தை பிறரிடம் திணிப்பதை விடவில்லை.·          . தண்ணீரைக் கூட சீரணம் செய்ய இயலாத அளவுக்கு வயிறின் திறன் பாதிக்கப் பட்ட போது மட்டுமே நோயுற்றவர்கள் நீர் கருக்கி (கொதிக்க வைத்து) குடிக்க வேண்டும்.·          வீடுகளில் செப்டிக் டேங்க் நடைமுறையால் நகரங்கள் நாறிக் கொண்டுள்ளன. இதனால் உயிரற்ற நீரை, நஞ்சு கலந்து குடிப்போம் என இந்த அழிவுக்கு காரணமானவர் தம் வரவுக்காக சொல்வதை கேட்டு கெட்டழிய வேண்டாம்.·          இரசாயண நஞ்சுகள் கலந்த நீர் மனித உடலையும், நாம் வாழும் சூழலையும் அழித்துவிடும். அதிக பணம் கொடுத்து வாங்கும் சுத்திகரிப்பு செய்த தண்ணீர் உடல் இயற்கைக்குப் பொருந்தாது, அது உடலுக்கு மிகவும் கேடு தரும்.  ·          நாம் நம் தேவையை சிந்தித்து அறிவோம்,  நன்மையை நாடுவோம். நிறைவேற்றித்தரும் பொறுப்பை இறைவனிடம் அளித்து காலத்துக்காக காத்திருப்போம்.·         சில இயற்கை மருத்துவர்கள் தங்கள் உடல் கெட்ட பின்னும் மேற்கண்ட நீர் அதிகம் குடிக்கும் பழக்கத்தை பிறரிடம் திணிப்பதை விடவில்லை! எனவே, நம்மவர் சொல்வதையும் சிந்தித்து பின் சோதித்தே செய்யுங்கள், பிறரிடம் சொல்லுங்கள்.·          படிப்பறிவுக்கும், பழக்கத்துக்கும் மதிப்புத் தருவதை விட்டுவிடுங்கள். சிந்தியுங்கள் எல்லோரும் செய்கிறார்கள் நானும் செயுகிறேன் என்ற வாதம் நலம் தராது. 
    


*    எதிர்முறையரின் மடத்தனமான அழிவு தரும் அறிவியலைப் பின்பற்றி அழிவைத் தேடிக் கொள்ளாதீர்கள். இவர்களின் அறியாமையை எழுத்தில் கூறினால் வலையே கிழிந்துவிடும் உங்கள் சிந்தனைக்கே விடுகிறேன்.

                           ----- ...... -----