ஞாயிறு, 20 நவம்பர், 2016

அன்பின் புரிதலைப் பகிர்வோம்.