செவ்வாய், 31 டிசம்பர், 2013

இறக்கவில்லை எல்லோருடனும் இணைந்து விட்டார்

இயற்கை அறிவர். கோ. நம்மாழ்வார் உடல் நீத்தார்.

நேற்று இரவு (30 -12 -2013)நம்மாழ்வார் தம் உடலை விட்டு பிரிந்து விட்டார். அவர் இயற்கை வேளாண் அறிவர் மட்டுமல்ல. பல இயற்கை வேளாண் அறிவர்களை கண்டெடுத்து உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர்- உருவாக்கியவர்
எனது வாழ்வில் அவருடன் இருந்த நேரங்கள் என்றும் நலம் தருவன. அவருடன் இணைந்து சித்த மருந்துகள் செய்முறைகளை காண்டீபம் மூலிகைப் பண்ணையில் கற்றேன். மூலிகை பற்றி பயணங்களின் போது கற்றோம். அவருடன் இருந்த நினைவுகள் நாளும் எளிமையையும், இனிமையையும் மனித நேயத்தையும், வேளாண்மையையும் கற்றுத் தரும்.

நான் கடைசியாக திருச்சியில் சந்தித்த போது, தமிழவேள் வந்தாச்சு இனி உங்கள் நோயைப்பற்றி கவலையில்லை என என்னை அறிமுகப்படுத்தினார்.
தன் உடல் நலத்தை பாராது விட்டாரே!

அவர் எமக்களித்த பயிற்சி என்னைத் தனித்தியங்க, சிந்திக்க தூண்டியது – உதவியது. இனி அவர்  நம் எல்லோருடனும் இணைந்து இயங்குவார்.

அன்பை மறவா,
தமிழவேள் நளபதி