திங்கள், 8 ஏப்ரல், 2013

நம் உடலை அறிவோம் - Know Your Body - 61

KNOW YOUR BODY - 61

"What is necessary to change a person is to change his awareness of himself."
-- Abraham H. Maslow


நீங்கள் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறீர்களா....

 • சமீபத்தில் ஏதாவது பறவையின் செய்கையை கவனித்தீர்களா ?

 • திறந்த வானத்தில் நட்சத்திரங்களை கண்டீர்களா ?

 • கடைசியாக பார்த்த வண்ணத்துப்பூச்சியின் நிறம், தகைவு நினைவிருக்கிறதா ?

 • சென்ற வாரத்தில் யாருடனாவது மனம் விட்டு பேசி / சிரித்து மகிழ்ந்திருந்தீர்களா ?

 • உங்கள் சுற்றுப்புறத்தில் ஒன்றிரண்டு மலர்களாவது தென்படுகிறதா ?

  இந்த கேள்விகளுக்கு பெரும்பாலும் ஆமாம் என்று பதில் கூறினால், உங் கள் உடல், உள்ளம் ஆன்மா

  இசைந்திருக்கிறது, உங்கள் வாழ்வு உங்கள் கையில் !!  இல்லையெனில் கீழ்க்கண்டவற்றை படிக்கவும்..

 

 • உங்கள் அக்கம் பக்கம், சுற்றத்துடன் கோபத்தில் கத்தினீர்களா...

 • எந்த வேலையையும்  பரபரப்புடனே  செய்கிறீர்களா?

 •  நீங்கள் செய்து முடிக்க வேண்டிய வேலைகளின் 80% கடைசி நிமிடம்,கடைசி நாளில் தான் நடைபெறுகிறதா ?

 • செய்ய வேண்டிய வேலைகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கிறதா ?

 • மன அழுத்தத்தால், அதிகமாக உணவை உட்கொள்கிறீர்களா ?

பெரும்பாலானவை "ஆமாம்" என்றிருந்தால், தயவு செய்து மாற்றிக்கொள்ளுங்கள்...

ஒரு அமைதியான விடுமுறை,அல்லது  செய்யும் செயல்களிலிருந்து ஓய்வு எடுக்கும் நேரம் வந்து விட்டது என்று

அறிந்து கொண்டு "நீங்கள் நீங்களாக இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள்"

 

 

 • Are you in Control......(Regardless of whatever position type of job or (jobless !) you are in.....)

  • Can you recall the last time you watched a bird doing something...
  • Have you recently watched  stars in the open night sky...
  • Do you remember the colour /design of the butterfly you saw lately..
  • Have you ever laughed or talked with your full heart and soul in the recent one week...
  • When you look around, do you see at least 2 or three flowers with different colours
  • If replies to many of these are "Yes", then your body, mind and soul are in your control.

   Otherwise try these....
   • Did you shout to your near and dear ones recently
   • Are you always in a hurry to finish things
   • Do you complete your tasks (or 80% of them) in the last minute/hour/day only ?
   • Is your pending tasks list always bulging ?
   • Are you over-eating due to stress.....
   If you have "Yes" to many questions, then,Nope...You have to improve a lot....Please practice......

    It is high time you slow down..., to improve your health, take a vacation /break, and be yourself.

 

SHARE THIS EMAIL
FOLLOW on TWITTER
JOIN on FACEBOOK

unsubscribe from this list | update subscription preferences 
Copyright © 2013 Health, All rights reserved.


Email Marketing Powered by MailChimp