செவ்வாய், 21 பிப்ரவரி, 2012

நமது செயல் நன்மைக்கா? பெருமைக்கா? பிறர் வருவாய்க்கா?

விழிப்புடன் சிந்தித்து செய்க உதவி
நன்றி. வார மலர் ராணி