செவ்வாய், 24 ஜனவரி, 2012

Know Your Body - 53


Know Your Body - 53
Eat well Live well

 

ஆழ்ந்த  சிந்தனைக்கு....

அன்பு ஒரு வெகுமதிக்கு சமானம், அது உங்களை அடையும்பொழுது, பிரித்துப்பார்த்து அனுபவியுங்கள்.....உங்களை வந்தடையாவிடில் கவலை வேண்டாம்...எங்கோ யாரோ, உங்களுக்காக பொதிந்து பாதுகாத்து கொண்டு வர தயாராக உள்ளனர்....
DEEP IN THOUGHT

Love is a gift. If you receive it, open and appreciate it. If not, do not worry. Someone somewhere is still wrapping it for you.
 
Love Wrap
Web for throat pain

Press the web to get relieved from throat pain

அறிவோம் 

முன்னொரு காலத்தில் மூன்றே மூன்று நோய்கள் தான் இருந்தனவாம், அவையாவன பசி, தாகம், மரணம்.....அதனால் தான் சித்தர்களும் இம்மூன்று நோய்களை வென்று அமரத்துவம் எய்தினர்.......இதிலிருந்தே தெரிகிறது தற்கால நோய்கள் மற்றும் அதன் பெயர்கள் எல்லாம் நாமே உருவாக்கியவை என்று..... "எனக்கு வருடம் ஒரு முறை காது வலி வரும், மூன்று நாட்கள் கஷ்டப்படுவேன்....மாதம் ஒரு முறை வயிற்று வலி வரும், ஒரு மணி நேரத்தில் சரியாகிவிடும், என்று நாமே முனைந்து பல நோய்களை உருவாக்கி வருகிறோம்"....... "நினைப்பு தான் பொழப்பை கெடுத்தது " என்று ஒரு பழமொழி உண்டு.....சமீபத்தில், நண்பர்களுடன் ஒரு குவளை பீர் அருந்தி, குடும்பத்தினரிடம் அந்த விவரத்தை பகிர்ந்து, அவர்களிடம் கடுஞ்சொல் வாங்கி, அதனால் தான் இதுவோ, அதுவோ என பயந்திருந்த ஒரு 20 வயது இளைஞனை, "வா...உட்கார்....உனக்கு ஒன்றும் இல்லை" என்று கூறி ஒரு புள்ளியில் வைத்தியம் செய்த பிறகு தான் அவனுக்கிருந்த பயம் சரியானது...
 
செய்வோம்
 
கட்டை விரலில் இருந்த நான்கு புள்ளிகளை பார்த்தோம்...இப்பொழுது தொண்டை வலிக்கு  அழுத்த வேண்டிய இடம் பற்றி அறிவோம்...
கட்டை விரலுக்கும், ஆள் காட்டி விரலுக்கும் இடையே உள்ள "சவ்வுப்பகுதி" - தொண்டைக்கான இடமாகும்.....தொண்டை வலி இருக்கும்பொழுது இதை இலேசாக தடவி கொடுத்தாலே வலி போய்விடும்...
 
KNOW
 
In the olden days, only three diseases were there.......Hunger, thirst and death. That's why the "Siddhars" of that era were trying to conquer these three, to attain eternity. But nowadays, each own creates their own disesases, mostly by their own thoughts. You can often hear many people saying, "I usually get throat pain once a year, and it lasts for three days..........I usually get this stomach pain once in a month, and it goes by itself, within an hour.........." and so on.....From these statements we can understand that many a times, we create our own ailments, especially such periodic ones. Thoughts are powerful and therefore let us always think about Good Health.  Recently, a  20  year old, came with the complaint of headache, which he assumed to be due to the "Single" glass of beer that friends forced on to him.....Over to this, he had intimated this to his parents, who also scolded him for the same....He kept on ranting that he had this and that, and he was treated on a psychological point, after which he was ok. 

FOLLOW
 
Having seen about the  points 1 to 4 on the thumb, we will move on to the fifth point, in the web - which relieves throat pain instantly. It is situated in the web , between thumb and index finger.