வியாழன், 24 நவம்பர், 2011

இயற்கையுடன் இயந்து வாழ்வோம்

தற்கொலை மனோபாவமுள்ள, உணர்வற்ற அறிவியல் வேடதாரிகளிடமிருந்து உயிரையும் , உலகையும் காக்க விழிப்புணர்வுள்ள மக்கள் போராடி வருகிறார்கள். அவர்களுள் ஒருவர் பற்றி....
நன்றி கல்கி தீபாவளி மலர்.

மகேஸ்வரி