திங்கள், 1 மே, 2017

நமது விழிப்புணர்வும் அறிவும் தெர்மாகோல் எடை தான்

அன்பின் புரிதலைப் பகிர்வோம்.நீராவிப் போக்கை கட்டுப்படுத்த தெர்மாகோல் போர்த்திய அறிவியல் அமைச்சரை போதுமான அளவு நக்கல் செய்தாயிற்று!

இவர்களை  அமைச்சராகத் தேர்ந்தெடுத்த மக்கள் , இவருடன் ஊர்வலமாக சென்று இருந்த அரசுத் துறை உயர் அதிகாரிகள்ஐ எ எஸ், ஐ பி எஸ் அதிகாரிகள் ஊடகத் துறை எல்லோருக்கும் இந்த நக்கலில் பங்கு உண்டா?  நமக்கும் தான், விரிவாக

இதை நக்கல் செய்பவர்களே, நுணியில் உட்கார்ந்து கிளையை வெட்டும் அரசின் விஞ்ஞானிகளின் திட்டங்களை இதைவிட கேணத்தனமாக அறியப்பட வில்லையே ஏன்? நமது நகைச்சுவை உணர்வு பஞ்சமா? தூக்கமா?

அணு உலை, நியூட்ரான், ஹைட்ரோகார்பன் , நமது பசுமைப் புரட்சி திட்டங்கள், ஆங்கில மருத்துவம், தடுப்பூசி திட்டங்கள், கல்வி, சட்டம், பாதுகாப்பு, தேர்தல் முறை இதை எல்லாம் உருவாக்கியவர்களுடைய அறிவு எதில் சேரும்.


இதையெல்லாம், விமர்ச்சனம் இல்லாமல் ஏற்றுக் கொள்ளும் நமது விழிப்புணர்வும் அறிவும் தெர்மாகோல்  எடை தான்.

அன்பை மறவா, 
தமிழவேள்