ஞாயிறு, 22 ஜனவரி, 2012

Know Your Body 52Facebook icon Forward icon
TABLE OF CONTENTS
Relax your whole body
Relax your whole body
Thumb pressure
Reflex pressure
Relax like a cat
Relax like a cat
Relax like a baby
Vayu Mudra
Vayu Mudra
Photo Vayu Mudra
Photo Vayu Mudra
Know Your Body 52
அறிவோம்
உடலை தளரசெய்வதை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு......சமீபத்தில் ஒரு
செய்தி படித்தேன். ஓய்வு எடுக்கும் பொருட்டு ஒரு நபர் வெளியூர்
சென்றிருந்தார். தான் மிகவும் ஓய்வாக, தளர்வாக இருப்பதை எண்ணி
மகிழ்ந்திருந்தார்... அப்பொழுது அருகிலுள்ள நண்பர் ஒருவர், உனது,
நெற்றியின் தசைகளை தளர செய் எனக்கூறவும், அப்பொழுது தான்
அந்த பாகம் தளர்வடையாமல், நரம்புகள் புடைத்திருந்ததை  உணர்ந்தார்....
பிறகு உடல் முழுதையும் ஒரு சிறு ஆய்வு செய்து, அனைத்து
பாகங்களையும் தளரசெய்தார்.
நாம் எந்த வேலை செய்தாலும், ஓய்வு வேண்டும் என என்னும்போது,
ஒரு நிமிடம் அவை எல்லாவற்றையும் நிறுத்தி விட்டு, ஒரு சிறு
ஆய்வு செய்து, உடலின் அனைத்து பாகங்களையும் தளர செய்தாலே
போதும்....அடுத்த சில மணி நேரங்களுக்கு நமக்கு சக்தி கிடைத்து
விடும்.
உடல் எடையை குறைக்க கூட இது ஒரு எளிய வழி. எந்த பாகம்
(உதாரணம் தொப்பை) அதிக சதைப்பற்றுள்ளதாக உணர்கிறீர்களோ,
அந்த பாகத்தை சிறு சிறு அசைவுகள் (எளிய " Tai Chi "
உடற்பயிற்சி  போல) மூலம் தளர செய்தாலே, வெகு சீக்கிரம்,
கண்டிப்பாக அந்த பாகத்தில் உடல் எடை குறையும்.....
இது எனது சகோதரி தனது அனுபவத்தில் கண்ட உண்மைகள்....

செய்வோம்
கட்டை விரலை பற்றி பார்த்தோம்.  தெறிவினையியல் முறையில்
(Reflexology), எல்லா அழுத்தங்களுக்கும் கட்டை விரலையே
வெகுவாக பயன்படுத்துவோம்.....கட்டை விரலில் மன நலம்
மற்றும் மூளை சார்ந்த நரம்புகளின் புள்ளிகள் வருவதால்,
இந்த அழுத்தம் நன்மையே பயக்கும்.
"வாயு முத்திரை" - ஆள்காட்டி விரல் "காற்று/ வாயு" வை குறிக்கும்.
எனவே ஆள்காட்டி விரலை மடித்து கட்டை விரலை வைத்து அழுத்தும்
முத்திரைக்கு, வாயு முத்திரை என்று பெயர்.....இது உடலில் "காற்று"
மூலப்பொருள் சம்பந்தமான பிரச்சினைகளை சரி செய்யும்.
மூட்டு வலிகள், பார்கின்சன் நோய் போன்றவற்றிற்கு இது நல்ல
தீர்வாக அமையும்.                                                                                                                                                    &nbsp ;                                                                                                                                                                                                                
ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கு....
"கடவுள் மட்டுமே எளிமையானவர்.....மற்றவை  எல்லாமே
சிக்கலானவை .....(சுவாமி யோகானந்தா)"

KNOW
How To Relax : Recently I read an article about relaxing your body.
..A person had gone on tour and was completely at rest. But when
his friend told him to just relax his forehead muscles, just then
he realised that he had tension in that part of the body. It was
an awareness for him, as he thought that - being at rest, he was
completely relaxed and all his muscles were relaxed as well.
There is a simple way to do this. Whenever you feel very tensed,
just leave aside everything you are doing....., just make a quick
analysis of all your muscles. See if there is a smooth flow of
energy/breathing all over your body. When you start feeling it
with consciousness, at that instance, our body gets relaxed
completely.
FOLLOW
We talked about the thumb in the last issue. We learnt about
pressing the thumb. In Reflexology, we press all other fingers
and the palm with the thumb. Hence, thumb gets the maximum benefit,
and it is good for us as it is related to mind and brain.
We will move on to the Index finger today.
Vayu Mudra : The Index finger represents the "Air or Metal" Element. 
Method to do : Keep the index finger on the base of the thumb and
press with thumb keeping the other three fingers straight. 
Benefits:  It prevents all the diseases that occur due to the
imbalance of the "air" element, such as the Rheumatism, arthritis,
Parkinsons, improves blood circulation.
Deep in thought:
"God is simple ...Everything else is complex."   (Sri Yogananda) 
Regards
Maheswari
Enter your description
Enter your description