செவ்வாய், 6 மார்ச், 2012

மீண்டும் கற்றுத் தெளிக
1 கருத்து:

எனது அனுபவங்களின்-தேவைகளின் அழுத்தம் என்னை எழுத வைத்துள்ளது. உங்கள் கருத்துகளால் இவை செழுமைப் படும்.